СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

бул. „Шипченски проход“ 69
гр. София,
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg
web: http://www.cem.bg