УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

„Радио В – 99” е местна частна музикално–информационна радиостанция. Честотата на която излъчва „Радио В – 99” е 92 MHz. Радиостанцията се стреми в максимална степен да отразява непрекъснатото нарастване на информационните потоци и съкращаване времето за достъпа на информация до слушателите. Реализирайки своята Програмна концепция ние осигуряваме балансирана информация от социалната, икономическа, културна и политическа сфера.

Т А Р И Ф А

Излъчване на рекламен клип:
до 15 сек. – 6.00 лв.
до 20 сек. – 8.00 лв.
до 30 сек. – 10.00 лв
до 60 сек. – 20.00 лв

Излъчване на съобщение:
до 30 сек. – 10.00 лв
до 60 сек. – 15.00 лв

Платено интервю:
До 5.00 мин. – 100.00 лв.

Излъчване на репортажи:
До 5.00 мин. – 70.00 лв.

Пакети за излъчвания:
300 излъчвания (до 10 на ден / 30 секунди) за 2000 лв.
450 излъчвания (до 15 на ден / 30 секунди) за 3000 лв.

Излъчване на живо на събития – 850 лв.
Продължителност до 2 часа – 350лв.
Над 2 часа на всеки започнати 15 минути – 75лв.
Общо не повече от -850лв.